Sao Thất Sát ở cung Phu Thê

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê, nếu như tinh tính tổ hợp như không đẹp mà nói, thì dễ có tượng [chăn uyên ương hở lạnh, đồng sàng dị mộng].

Sao Thất Sát trong ngũ hành thuộc Kim, tại Thiên thì thuộc về Nam Đẩu Tinh, có hóa khí là Quyền, là một tinh diệu Đại Tướng trong Tử Vi Đẩu Số.

Tá trợ sao Tử Vi cùng với sao Thiên Phủ vì vậy khi gặp hai sao này sao Thất Sát sẽ là trụ cột quốc gia, xuất tướng nhập tướng, được quý nhân giúp đỡ, đề bạt, có thể nói là một bước lên mây xanh, trong tay có thể điều động trăm vạn hùng sư.

Tại kinh thương sao Thất Sát cũng ở một phương diện có khả năng thiên về công xưởng công nghiệp phát triển, công nhân viên chức…

Trong 14 chính tinh ở Tử vi, sao Thất Sát mang cá tính mạnh mẽ nhất, mở rộng tất cả có cương liệt thẳng thắn, tuy nhiên tính cách sẽ có phần không tốt.

Ý Nghĩa Sao Thất Sát Tọa Cung Phu Thê:

Vì những lý do, đặc tính của sao Thất Sát, nên khi cung Quan Lộc có Thất Sát thì sẽ là không cát luận, bất luận dù tọa ở cung vị nào đều chủ ái tình mang sát khí lớn.

Mệnh chủ đối với yêu cầu của tình cảm rất mạnh mẽ, khi yêu một người khả năng sẽ nồng nhiệt khiến cho đối phương yêu không được. Tình ái nóng lạnh đều nhanh, đa phần thuộc về nhất kiến chung tình, khó mà lâu dài.

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê, nhập đất miếu vượng, còn kiến cát diệu cát hóa, thì bất luận nam nữ đều chủ phối ngẫu của họ có tài năng, nhưng nam Mệnh, sẽ có nỗi lo vấn đề thê đoạt phu quyền.Nếu cùng các sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Thiên Phủ, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, sao Thiên Đức các loại hội chiếu; nếu là Nam mệnh, chủ vợ của người này trang trọng có uy nghiêm, được mọi người kính phục, thượng cách của bang phu ích tử, nhưng cần phải lấy vợ muộn, bằng không nữ đoạt phu quyền; hoặc sinh ly hoặc ở riêng.

Nữ Mệnh giống như nam Mệnh, nữ Mệnh cung Phu Thê thấy sao Thất Sát đại biểu chồng cô ấy có thành tựu, chỉ cần không liên quan tới đầu cơ liền được, bằng không thất bại; nam Mệnh thì thành tựu bất nhất, nhưng có một cái ưu điểm, vợ là người chăm lo gia đình.

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê, phối ngẫu có năng lực xử sự độc lập, có thể một mình đảm đương một mặt.Tình cảm vợ chồng không phải quá hòa hợp, thường thường bề ngoài hòa điệu, nội tâm bất mãn. Mệnh chủ vốn chung tình với một người khác, lại có duyên không phận, cuối cùng với phối ngẫu hiện tại kết hôn.

Dù cho gia hội sao Lộc Tồn cùng Cát hóa, cũng chỉ là chủ người này có thể được phối ngẫu trợ lực, còn cần phải kết hôn muộn mới có thể giai lão, bằng không tình cảm cuối cùng có khoảng cách.

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê, nếu như tinh tính tổ hợp như không đẹp mà nói, thì dễ có tượng [chăn uyên ương hở lạnh, đồng sàng dị mộng].

Sao Thất Sát thêm sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, sao Lộc Tồn; tuổi trẻ hôn nhân thuận lợi, vãn niên dễ không quá như ý, sợ có vấn đề ở chung nhưng phòng riêng đáng lo lắng.

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê, sao Thất Sát hội Phá Quân Hóa Lộc, còn kiến phụ tá đơn tinh, chủ hai lần hôn nhân.Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê, nếu kiến Lộc Mã, càng kiến cát hóa cát diệu, chủ phối ngẫu phát tài ở nơi xa, nhưng kiến Lộc Mã mà còn kiến Sát Kị, thì chủ vợ chồng nửa đường phân ly.

Sao Thất Sát hội Tham Lang Hóa Kỵ, còn thấy Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, chủ là người đoạt ái.

Nếu cùng sao Địa Không, sao Địa Kiếp đồng cung; hoặc Không Kiếp giáp, chủ vợ chồng tình cảm mới thì nóng sau thì lạnh. Là Hỏa Linh giáp, chủ vợ chồng đồng sàng dị mộng, càng kiến các sao Đào hoa, thì chủ là phối ngẫu bỏ đi.

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê, cung đối tất là sao Thiên Phủ, nếu phủ khố không lộ, thì chủ sau khi kết hôn bần khổ, nếu tự thân cung Mệnh tốt, thì chủ phối ngẫu xuất thân bần khổ, môn hộ không tương xứng. Nếu càng kiến Sát Kị, thì chủ bị phối ngẫu liên lụy đến nỗi tài bạch tổn thất, sự nghiệp khuynh bại.

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê, phùng sao Kình Dương, Linh Tinh; chính là tượng của đào hoa, dễ chủ hai lần hôn nhân, hoặc phối ngẫu sợ có phẫu thuật. Nếu cùng Tứ Sát Tinh, sao Thiên Hình đồng cung, chủ phối ngẫu của người này sẽ ngồi tù, nếu không ly hôn, thì dễ khắc tử.

Các nhóm sao "Liêm Trinh, Thất Sát" hay "Vũ Khúc, Thất Sát", đối với cung phu thê mà nói, đều chẳng phải tốt lành. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp các sao sát, hình, hư, hao và Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về bạn đời có gặp bất trắc hoặc có nguy cơ tử vong.

Thất Sát thủ cung phu thê, gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, hoặc Địa Không, Địa Kiếp giáp cung, chủ về tình cảm vợ chồng trước nồng ấm sau nguội lạnh. Trường hợp bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về vợ chồng đồng sàng dị mộng; nếu lại gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về bị bạn đời bỏ rơi.

Thất Sát ở hai cung Tý hoặc Ngọ, có các sao phụ, tá đồng độ, mà đối cung là "Vũ Khúc, Thiên Phủ" cũng có các sao phụ, tá đồng độ, sẽ chủ về có tình yêu với người đã kết hôn.

Ý Nghĩa Sao Thất Sát Tọa cung Phu Thê Khi Ở Các Cung:

Sao Thất Sát Tọa cung Phu Thê ở Cung Dần Thân, Tý Ngọ: Theo ghi chép của các bậc cổ nhân xưa thì sao Thất Sát tọa cung Phu Thê chỉ đẹp khi ở bốn cung Dần Thân, Tý Ngọ, tại sao lại được nói là như vậy: bởi khi sao Thất Sát ở  vị trí cung Dần Thân  thì được gọi là Thất Sát Triều Đẩu còn khi ở cung Tý Ngọ thì là Ngưỡng Đẩu.

Khi ở bốn cung này chủ mệnh sẽ có người hôn phối là người đặc biệt giỏi giang, chuyện tình cảm vợ chồng cũng có thể coi là vô cùng hòa thuận, người hôn phối của chủ mệnh cũng có khả năng làm những công việc ở những lĩnh vực không hề bình thường như lực lượng vũ trang, quân đội, công an. Mang khí thế xuất sắc nói có người nghe, đe có người nể. 

Thất Sát Triều Đẩu (tức ở cung Dần Thân) tọa ở cung phu thê thì chuyện tình cảm vợ chồng được giảm một phần hình khắc chia ly, người hôn phối của chủ mệnh là người có bản lĩnh, có tài năng xuất chúng, khả năng lãnh đạo tốt, rất khôn khéo, là người chắc chắn nói được là làm được.

Nếu như thêm cả Binh, Hình, Tướng Ấn trong Hội thì người hôn phối cũng là người có công danh vẻ vang, làm việc công nhân viên chức trong nhà nước vô cùng thuận lợi. Chủ Mệnh thường sẽ lập gia đình muộn. Người đối tác có tài năng, giỏi giang, gia thế cao, danh giá, nhưng vợ có tính hay ghen, chồng thì nóng nảy.

Còn nếu thêm các sao như Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hoa Cái, Long Phượng, thì hôn phối là người có gia đình điều kiện kinh tế tốt, bản thân hôn phối làm vợ hay chồng thì cũng có tài năng kinh doanh rất tốt, độc lập và có giữ phần tài chính khá giả.

Sao Thất Sát triều đẩu tọa cung Phu Thê mà có thêm Hóa KHoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc thì chủ về người hôn phối cũng là người có tư chất thông minh, có thành tựu không quá lớn nhưng có thể đủ để giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hay chuyện gìn giữ tình cảm hôn nhân.

Còn khi thêm Thiên Hình, Không Kiếp, Song Hao, Kình Đà, Linh Hỏa thì đây là một điềm xấu trong cung Phu Thê bởi nó sẽ khiến cho mối quan hệ vợ chồng của chủ mệnh bị ly tán, có thể dẫn tới chuyện kết hôn vài lần cho chủ mệnh, thậm chí còn có những trường hợp xấu hơn như vợ hay chồng bị dính dáng đến pháp luật, ra tù vào tội, chịu những hình thương lớn hay là kém thọ.

Khi Thất Sát ở cung Tý – Ngọ(Ngưỡng Đẩu): Người hôn phối giàu có, danh giá, nhưng vợ chồng thường khắc khẩu, dễ chia xa. Để tránh điều này, nên lập gia đình muộn.

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê ở Cung Thìn Tuất:

Khi ở vị trí Thìn Tuất lúc này Thất Sát ở trạng thái hãm địa, và đơn thủ, lúc này cung Mệnh của đương số có Sao Tử Vi, Như vậy là vợ chồng vẫn có thể hòa thuận do bản thân đương số có khả năng nhẫn nhịn tốt, dù sao thất sát chủ về hình khắc nhưng Sao Tử Vi nằm đúng vị trí tý ngọ thì vẫn có lời nói uy tín, trọng lượng, sống chính trực nên người hôn phối vẫn nể trọng. Sao Tử Vi là thế bề trên, lại nằm đúng đất nên hôn nhân tuy có chút khắc khẩu nhưng cũng khó dẫn đến chia tay.

Tuy nhiên nếu như Thất Sát ở cung Phu Thê thì người hôn phối có phần kém hơn, vì lúc này thất sát hãm địa, chủ đề đơn độc, vợ chồng ít tâm sự cũng như chia sẻ gánh nặng với nhau.Lập gia đình nhiều lần, hôn nhân gặp nhiều trắc trở, bất hòa, và đối mặt với nhiều thử thách khó khăn, dẫn đến mâu thuẫn và chia tay.

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê ở Tỵ Hợi:

Phu Thê ở Tỵ Hợi có sao Thất Sát và Tử Vi đi cùng nhau, người hôn phối là người giỏi giang, có tài kinh doanh, có tài lãnh đạo, vợ chồng vẫn có thể hòa thuận được, lúc này cung mệnh đương số Vô Chính Diệu có Vũ Tham chiếu về, như vậy đương số là người được nhờ Vợ/ Chồng. Người hôn phối lúc này có phần liều lĩnh và gia trưởng, tính khắt khe và chuyên quyền lớn, đổi lại hôn phối có tài năng, kiếm tiền tốt. Tuy nhiên khi cung Phu Thê có Tử Sát thì nên kết hôn muộn sẽ thuận lợi hơn. 

Sao Thất Sát tọa cung Phu Thê ở Mão Dậu:

Thất Sát ở Mão Dậu luôn có sao Vũ Khúc đi cùng, tạo thành Bộ Vũ Sát, ở vị trí này Thất Sát hãm địa, đây là cách cục kém khi nhập vào Phu Thê, hôn nhân cực kỳ xấu. Phối ngẫu thái độ ngang ngược, vợ chồng đánh nhau, dù không hội sát tinh cũng chủ hình khắc bất hòa. Hội Tứ sát Không Kiếp tất ly, cũng sẽ vì phối ngẫu mà rước họa, lại phùng Hóa Kỵ, nam mệnh kết hôn vài lần, nữ mệnh tất lấy phải chồng vô dụng, một cầu vợ chồng khó thành gia thất, tuy rằng như vậy nhưng cả đời cũng không được mỹ mãn.

Khi sao Thất Sát cung Phu Thê gặp Tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp

Khi Thất Sát đặt ở cung phu thê và gặp Lộc Tồn và Thiên Mã, thường có triển vọng phát tài từ việc lập gia đình ở một nơi xa. Tuy nhiên, nếu cùng thời gian gặp các sao sát và kị, có thể xảy ra tình trạng chia tay và xung đột giữa vợ chồng. Thêm vào đó, Thất Sát hội Tham Lang Hóa Kỵ và gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, có khả năng mất người yêu cho người khác.

Sao Thất Sát cung Phu Thê có mặt Sát đồng độ và hội sát tinh, thường gợi lên nguy cơ về sức khỏe cho bạn đời, đặc biệt là các vấn đề tinh thần.

Khi Thất Sát đặt ở cung phu thê và gặp Kình Dương đồng độ, Thiên Hình, Thiên Nguyệt, Bệnh Phù, Thiên Hư, cùng với Liêm Trinh hóa kỵ, thường dẫn đến nhiều rủi ro và khó khăn về sức khỏe cho bạn đời. Nếu còn gặp cát tinh, cũng có khả năng dẫn đến sự mất cân bằng giữa danh vọng và thực tế trong cuộc sống gia đình.

Thất Sát cung Phu Thê hội Phá Quân Hóa Lộc và gặp các “sao lẻ” phụ, tá, thường dẫn đến việc kết hôn hai lần.Nếu Thất Sát đặt ở cung phu thê và đối cung là Thiên Phủ, nếu Thiên Phủ có tình trạng “kho lộ” hoặc “kho trống”, thường dẫn đến cuộc sống sau khi kết hôn trở nên khó khăn và nghèo khó. Nếu hai cung thân và mệnh tốt, thì bạn đời có thể xuất thân từ gia đình nghèo khó. Tuy nhiên, nếu gặp các sao sát, kị, thường dẫn đến những vấn đề tài chính và thất bại trong sự nghiệp.

Các nhóm sao như “Liêm Trinh, Thất Sát” hay “Vũ Khúc, Thất Sát” không được coi là tốt. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ hoặc Vũ Khúc Hóa Kỵ, cùng với các sao sát, hình, hư, hao, Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, thường dẫn đến nguy cơ gặp phải rắc rối hoặc nguy cơ tử vong đối với bạn đời.

Khi Thất Sát cung Phu Thê đặt ở cung phu thê và gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng độ hoặc giáp cung, thường dẫn đến sự nguội lạnh trong tình cảm vợ chồng sau sự ngọt ngào ban đầu. Trong trường hợp gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, thường dẫn đến mối quan hệ vợ chồng không đồng lòng, nếu gặp các sao đào hoa thì thường dẫn đến trường hợp bạn đời bỏ rơi.

Giới tính: