Sao Thái Dương ở cung Quan Lộc

SAO THÁI DƯƠNG là một trong 14 sao chính tinh, đứng thứ ba trong sáu sao thuộc chòm sao Tử Vi, Sao Thái Dương là Nam Đẩu Tinh có tính dương thuộc hành Hỏa nằm trọng loại Quý Tinh, chủ về cha, quan lộc, uy quyền, tài lộc, địa vị, phúc thọ. Sao Thái Dương ở cung Quan Lộc là vô cùng hợp lý. Thái Duong có tên gọi tắt là Nhật. Thái Dương chủ Quý cho nên khi đoán Thái Dương thủ mệnh phải căn cứ trên chức vị, danh vọng. Đối với Thái Dương không phải bất phú là nghèo, có địa vị tất nhiên thì địa vị càng cao thì tiền, của cải càng nhiều. Bất phú nghĩa là không tự mình làm giàu mình nên mình được thôi nên là sẽ giàu được nên nhờ vào các yếu tố khác. Ở trường hợp Thái Dương đóng Tài Bạch cung đắc địa lại khác.

 

  • Phương Vị: Nam Đẩu Tinh
  • Tính: Dương
  • Ngũ Hành: Hỏa (Dương Hỏa)
  • Loại: Quý Tinh, Quyền Tinh
  • Đặc Tính: Cha, Ông, Chồng (nếu là phụ nữ), quan lộc, uy quyền, tài lộc, địa vị, phúc thọ
  • Cai quản: Cung Quan Lộc
  • Tên thường gọi: Nhật

Vị trí Thái Dương được tóm tắt như sau:
Miếu địa:  ở Tỵ, Ngọ.
Vượng địa:  ở Dần, Mão, Thìn.
Đắc địa: ở Sửu, Mùi.
Hãm địa: ở Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý. 

Ý Nghĩa Sao Thái Dương tọa Cung Quan Lộc:

Thái Dương miếu ở Mão cung,
Vượng ở Ngọ, Tỵ, Thìn, Dần một phương
Bình thì ở Dậu khá tường,
Hãm : Tuất, Hợi, Tí, Sửu cung rõ ràng.
Thái Dương mặt hóp thân gày
Thông minh, tươm tất, thảo ngay, hoà hiền
Canh nhân: Ngọ mệnh khá khen,
Nhâm nhân: Ngọ mệnh quí quyền tinh thông
Giáp nhân: Hợi mệnh vô dung;
Từ Mùi đến Sửu bần cùng khốn thay;
Dương Đà, Không Kiếp ăn mày
Đa phiền tâm sự tính ngày lo đêm
Da đen sắc hãm tính hèn
Kỵ, Đà: tật mục chẳng yên mọi đường
Thái dương miếu vượng mệnh phương
Loài người trung nghĩa tính cương lạ lùng;
Tốt nhất lại chiếu Thái Âm
Tử Vi, Tả Hữu, Lộc Quyền cát tinh
Dương mà cư Hợi u minh
Gặp Khoa Quyền Lộc hóa thành giàu sang
Dương hội Tả Hữu: Tài, Quan
Cùng là Khôi Việt, Khúc Xương lẫy lừng
Tử cung Bát Toạ cung Dương
Cát tinh hội họp sanh phường quí nhi
Cự, Phá thụ ám Dương này
Mắt mờ lao khó, thị phi suốt đời
Linh, Hỏa, Hình, Kỵ cùng nơi
Dễ sinh tai hoạ khó rời tránh xa
Sửu Mùi: Nhật, Nguyệt xem qua
Đối cung có mệnh ắt là rạng danh
Cùng cư Mùi, Sửu cho minh
Tam phương vô cát khó thành được công
Bấy giờ gần gặp Tuần Không
Ân Quang, Thiên Quí, Khúc Xương chiếu miền
Cũng là văn cách thánh hiền
Khác nào Nhật, Nguyệt cát tinh hợp cùng
Sát tinh Nhật, Nguyệt hãm cung
Nam thì gian đạo, nữ dòng dâm bôn
Kình, Đà, Diêu, Kỵ, Kiếp, Không
Lại là đôi mắt chẳng mong được dùng
Nhật, Mộc, Mã tại Tỵ cung
Trường Sinh, Phụ Bật hợp cùng: phú vinh
Bằng gặp Tướng Ấn: binh hùng
Phải thời loạn thế mới thành công t
Nhật, Nguyệt địa chiếm chớ ngờ
Cát tinh gia hội đợi chờ thềm cung
Mệnh Nhật Nguyệt gặp Triệt Không
Đóng cung Giải ách, hợp cùng Hỏa Linh
Có Kình, Đà, Kỵ khá kinh
Lưng còng, mắt chịu tật hình chẳng ngoa
Nữ mệnh: Dương chiếm ắt là
Phu nhân, nếu chẳng gặp tà ác tinh
Dương, Cự, Hao thật không lành
Chồng con phối hợp bất thành hôn nghi

Sao Thái Dương là chủ quan lộc, thích nhất nhập cung Quan lộc, một đời sự nghiệp phát đạt, quý khí thành tựu lớn, ccó cơ hội nằm ở đị vị lãnh đạo cao cùng nắm quyền, nhưng mức độ vượng suy khá bất đồng, tình huống phú quý khác biệt khá lớn. Thái Dương đóng Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, là mặt trời rực rỡ buổi sáng buổi trưa. Thái Dương đóng Dậu, TUất, Hợi ví như mặt trời buổi đem đã mất hết hào quang, ánh nắng chói chang của nó.

Đối với Nam mệnh, Nhật Miếu, Vượng hay Đắc địa thì con người vừa tầm, mặt vuông vắn, da hồng hào, dáng điệu đường bệ, thông minh, cương nghị, nhân hậu. Người sinh ban ngày và là Dương Nam, Dương Nữ thì tốt tăng lên, nhưng nếu sinh về

đêm, mà lại là âm thì tốt bị chiết giảm.Đối với nữ mệnh, nếu Nhật đắc địa như các cách trên trì phúc thọ song toàn. Nếu gặp các cách hãm như trên thì thường đau yếu, ly hương, lập gia đình muộn hay làm lẽ mới khỏi cảnh ly tan. Nếu lắm ác tinh nữa thì khăc hại chồng con, chỉ sống lang bạt, không thì yểu tử.

Sao Thái Dương ở cung Quan lộc đắc địa ý niệm khai sáng mở lối cao và vững. Một ngành nào đang trên đà xuống dốc vào tay người Thái Dương quan lộc khả dĩ sẽ hưng thịnh trở lại. Thái dương ở Tài bạch dễ có tiền, ưa phô trương tiền bạc qua ăn chơi, chưng diện. 

Sao Thái Dương là động tinh, là nhà hoạt động trời sinh, không giữ một nghề, thích tham gia công tác mang tính chất cạnh tranh, phức tạp cao, tâm sự nghiệp nặng, có thể nỗ lực bền bỉ, dễ đạt được thành công. Sao Thái Dương thích hợp nhất kinh thương mậu dịch và độc lập đầu tư sáng nghiệp. Động của sao Thái Dương mang thheo khí thế, có thể là giới chính trị, luật sư, ngoại giao, mậu dịch, năng lượng, du lịch. Nữ mệnh phù hợp nghề hướng dẫn viên du lịch, ăn uống, phục vụ.

Sao Thái Dương gia hội sao Văn Xương, Văn Khúc, quý khí không lớn, chỉ chủ sự nghiệp cùng văn nghệ có quan hệ.

Sao Thái Dương chủ tán, dễ chống rỗng không thực và sẽ vất vả, gia hội sao Tả Phù, Hữu Bật, THiên Khôi, Thiên Việt thì có thể cải thiện.

Sao Thái Dương thêm  Sát Tinh thì sẽ càng biến động lớn.

Sao Thái Dương cùng sao THiên Hình đồng cung đa phần sẽ là nhân viên quân cảnh, miếu vượng thêm cát tinh là quan, Hãm địa thêm sát tinh thì là binh. 

Sao Thái Dương nhập đất miếu vượng tọa cung Quan Lộc:

 Nếu gặp cát tinh thủ chiếu như Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi Thiên Việt, Hóa Khoa Hóa Quyền, Hóa Lộc  thì sẽ đại quý, là quan viên nhà nước cấp tỉnh trở nên, sự nghiệp vĩ đại.

Còn nếu gặp Tứ Sát Không Kiếp thì sẽ phải chịu nhiều gian khổ, bận bịu công việc không được thuận lợi như ý muốn, tuy nhiên vẫn có cách để khắc phục nghịch cảnh và cũng sẽ có lúc phất lên thành phú quý. Thái Dương miếu vượng có Hóa Quyền, Hóa Lộc sẽ là điềm cực tốt. Gặp Hóa Kỵ, chủ cạnh tranh vô cùng áp lực, lắm chuyện thị phi, nếu như miếu vượng thì có thể gặp được thành công ngoài dự kiến. Không đắc địa hay hãm địa mà gặp Hóa Kỵ thì chủ thất bại nặng nề.

Thái Dương, Thiên Hình đồng cung, đại đa số sẽ là quân nhân hoặc nhân viên cảnh vụ.

 Sao Thái Dương Tọa Cung Quan Lộc Khi Ở Hãm Địa:

Chủ mệnh là người có thân hình bé nhỏ, mặt choắt, tính ương gàn, kém bền chí, mắt kém, trọn đời vất vả, về già mới khá giả được. Nếu hãm mà gặp được tam Hóa hay Xương Khúc, Đào Hồng, Tả Hữu, Khôi Việt hay Hoả Linh đắc địa tất biến ra tốt đẹp về tài nghiệp và công danh. Nếu gặp được Tuần, Triệt, thì cũng trở nên khá, nhưng sẽ  thường ly hương lập nghiệp. Nếu hãm mà gặp ác tinh nữa như Kình, Đà, Không, Kiếp, Diệu, Hình thì tai ương xảy ra vô cùng nhiều có thể gặp nạn sát thân. 

Nếu gặp chư cát đồng cung thủ chiếu cũng mất phú quý, không những phú quý không bằng tại đất miếu vượng, mà phúc không lâu dài, gặp Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp( Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp ) Hóa Kị chư ác, chủ địa vị thấp kém, phù phiếm không thực, không hề phú quý cùng thành tựu có thể nói.

Sao Thái Dương cùng sao Thiên Khôi, Thiên Việt đồng hội, cổ nhân cho rằng là điềm cận quý nhân, cái gọi là cận quý, tức là có thể giành được đề bạt phù trợ của người khác. Tại hiện đại thì đem lại cơ hội.

Những cũng có thể khán là tại ban nghành chính phủ công tác, hoặc cơ cấu bán chính thức, phục vụ trong tập đoàn đại xí nghiệp, khá dễ nhận được cấp trên thưởng thức đề bạt.

Sao Thái Dương, Văn Xương, Văn Khúc đồng nhập cung Quan Lộc là văn học nghệ thuật, nhưng nên cùng sao Thái Âm đồng bộ.

Sao Thái Dương phùng Hóa Kỵ, áp lực lớn, nhiều thị phi cạnh tranh; miếu vượng thường có biến động, gian khổ sau có thành tựu; hãm địa sự nghiệp tất xao động bất định, thường đổi nghề, nhiều phá bại, một việc không thành, gia sát còn có hình tai.

Dương Lương Xương Lộc thủ cung Quan Lộc, chủ nên tham gia học thuật nghiên cứu.

Nhưng cẩn thận cách này có rất nhiều biến cách, ví dụ như Văn Xương Hóa Kị, tức nghiên cứu của nó một đời tính chất liền phù hợp mang theo sắc thái tầng thứ khá thấp.

Tại cổ đại, trọng sĩ tử, khinh thương nhân, nên cũng có thể coi là tinh diệu tổ hợp của nghiên cứu thương nghiệp; còn như mang theo Sát Kị, thì thường thường là nghiên cứu công nghiệp.

[Dương Lương Xương Lộc] cách cục còn chủ cạnh tranh, vì vậy nên tham gia ngành nghề có tính cạnh tranh lớn.

Tại các loại hoàn cảnh xã hội bất đồng này, có nghề nghiệp bất đồng, phải thêm chú ý.

NHỮNG BỘ SAO TỐT ĐI KÈM SAO THÁI DƯƠNG Ở CUNG QUAN LỘC

Thái Dương Miếu Vượng Địa gặp các cát tinh như Tả Phủ_ Hữu Bật, Văn Xương_Văn Khúc, Thiên Khôi_Thiên Việt, Hóa Khoa_ Hóa Quyền_ Hóa Lộc thủ chiếu, đại quý, là quan lớn trở nên, sự ngiệp vĩ đại. 

Nếu Thái Dương Hãm địa cac cát tinh thủ chiếu thì không mất đi phú quý, nhưng phú quý không bằng được miếu vương địa.

Thái Dương gặp tứ sát không kiếp, chịu gian khổ, bận bịu, không thuận lợi nhưng vẫn có thể khắc phục nghịch cảnh, có thời phú quý. Thái Dương miếu vượng địa có Hóa Quyền, Hóa Lộc là điềm cực tốt. Gặp Hóa Kỵ chủ cạnh tranh, áp lực, thị phi, nếu như miếu vượng, có thể gặp thhành công ngoài dự kiến. Nếu không đắc địa hoặc hãm địa gặp Hóa Kỵ, chủ thất bại nặng nề. Thái Dương và Thiên Hình đồng cung, đại đa số là quân nhân hoặc nhân viên cảnh vụ.

Thái Dương Thái Âm ở Sửu Mùi, Mệnh Vô Chính Diệu có đối cung Cự Môn, Thiên Cơ, một đời sự nghiệp hay biến đổi, chuyển nghề chuyển nghiệp liền liền. Thêm Xương Khúc Tả Hữu, hoặc Thái Dương, Thái Âm có Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền, là quan chức chính phủ cấp cao, nắm quyền lực chính trị quốc gia.

Thái Dương, Cự Môn ở Dần Thân, Mệnh Vô Chính Diệu đối cung Thiên Cơ, Thiên Lương. Hợp với các nghề miệng lưỡi, học nghề chuyên môn thành danh, sự nghiệp thường có danh nhiều hơn lợi, quý nhiều hơn phú. Không có Sát tinh hội họp thì có thời phú quý, Thái Dương Hóa Lộc chủ đại quý, Hóa Quyền hoặc thêm Tả Hữu Xương Khúc cũng chủ đại phú quý, tất là bậc lương đống của đất nước. Gặp Tứ sát Không Kiếp Kỵ thì không đẹp, có thể làm nghề trái hoặc y bốc mệnh tướng. Cung Dần tốt hơn Thân, cung Dần vận tốt tương đối dài, còn cung Thân thì tiến thoái thăng trầm không ổn định.

Thái Dương Thiên Lương ở Mão Dậu, cung mệnh tất có Thái Âm. Ở Mão tốt hơn ở Dậu, không gặp hung sát chủ cả đời sự nghiệp hưởng phúc. Gặp Lộc Tồn Xương Khúc cát hóa, chủ cự phú hoặc đại quý, nổi danh thiên hạ. Ở cung Dậu thì bình thường, hậu vận đuối sức, đẹp mà không thực, chủ hư hoa phù ảo, khó được đại phú quý.

 NHỮNG BỘ SAO XẤU ĐI KÈM SAO THÁI DƯƠNG CUNG QUAN LỘC

Thái Dương là chủ của cung Quan Lộc tối kỵ tọa ở cung Quan Lộc Hóa Kỵ. Hóa Kỵ là đám mây đen, là ám tinh trong khí tính chất căn bản của sao Thái Dương là quang minh, vì vậy quang với ám chẳng thể hợp cùng.

Cỗ tọa mà vượng thì tương đối tốt, chỗ tọa mà hãm thì hung hiểm, tọa ở tứ mã một đời sẽ bôn ba vì sự nghiệp.

Cũng sẽ gặp nỗi đau buồn thất tình

Mắt không tốt, tâm tình bất định, dễ nóng nảy, tức giận, thô bạo, mất ngủ.

Rất kị đồng cung với Thiên Hình vì sẽ gặp tai họa hình ngục, cũng rất kị với Địa Kiếp, Địa Không vì sự việc sẽ không được như ý. Tình cảm vợ chồng cũng bị ảnh hưởng không ít.

Giới tính: