Sao Thiên Lương ở Cung Điền Trạch

Sao Thiên Lương ở cung Điền Trạch có vị trí đẹp, không gặp Tuần Không, Triệt Không thì công danh, sự nghiệp phát triển, thịnh vượng, chủ về khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn.

Sao Thiên Lương là một trong 14 chính tinh trong Lá số tử vi thuộc Nam Đẩu Tinh, là ngôi sao thứ 6 trong số 8 sao thuộc chòm sao Thiên Phủ theo thứ tự các sao sau:

Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát và Phá Quân.

Sao Thiên Lương có hóa khí Là Ấm tinh và Thọ tinh, chủ về Phụ Mẫu Và Phúc Thọ. Trong tử vi đẩu số thì chữ “ấm” có rất nhiều ý nghĩa như “tiêu tai giải ách” hay “kéo dài tuổi thọ”, hay cũng là” trợ lực của cha mẹ và cấp trên” hay cả về sự “phong thú trong sinh hoạt tinh thần tôn giáo, tín ngưỡng phong phú”. Dù có ý nghĩa như thế nào thì chữ “ấm này đều mang nghĩa “che chở”.Vốn là sao thiện, sao tốt, nhưng cái thiện, cái tốt này của Thiên Lương không thể hiện rõ ràng. Cái thiện ở đây không chủ động, tích cực giúp người nhiều như sao Thiên Tướng, cũng không từ bi bằng sao Thiên Cơ. Cái tốt ở đây cũng không khí thế bằng sao Thái Dương, cũng không có quý nhân phù trợ như của sao Thiên Khôi, Thiên Việt.

Đặc tính sao Thiên Lương

Phương Vị: Nam Đẩu Tinh
Tính: Âm
Hành: Mộc
Loại: Phúc Tinh, Thọ Tinh
Tên gọi tắt thường gặp: Lương
Miếu địa ở các cung Ngọ, Thìn, Tuất.
Vượng địa ở các cung Tý, Mão, Dần, Thân.
Đắc địa ở các cung Sửu, Mùi.
Hãm địa ở các cung Dậu, Tỵ, Hợi.

Luận Giải Sao Thiên Lương Tọa Cung Điền Trạch

Thiên Lương miếu: Ngọ, Tuất, Thìn
Vượng thì Tí, Mão, lại Dần, Thân
Đắc địa nơi Mùi, Sửu cung
Hãm nơi Tỵ Hợi, Dậu phòng khá hay
Thiên Lương thuộc Thổ Nam tinh
Lòng lành, cẩn thận, cao thanh ai tày;
Xương Khúc Tả Hữu rất hay,
Cũng là vinh hiển cũng tay binh quyền
Hãm cung ngộ Sát ưu phiền:
Nam đa lận đận, nữ duyên nhỡ nhàng
Ngọ cung: Lương mệnh ai đang,
Tuổi Đinh, tuổi Kỷ giàu sang ai bì.
Lương đắc địa đồng vì Xương Khúc
Hoặc Thái Dương, Hóa Lộc hiển vinh
Mão cung Lương Nhật cùng sinh
Mặt tươi vuông vức, đời đành quan sang
Từ cung Tí tiếp liền đến Ngọ,
Có Thiên Lương hội chiếu Nguyệt, Linh (Linh / tinh ?!)
Ấy người tài cán tinh anh,
Hẳn nhiên hưởng trọn phúc lành khá phân.
Đồng, Lương hội Dần, Thân một khối
Trọn đời người tránh mọi tai ương
Nếu có Cơ, Nguyệt hợp phường
Thông minh ấy kẻ giàu sang thêm màu.
Lương: Tỵ, Hợi thế âu hãm địa
Nam phiêu bồng, nữ ấy dâm bôn.
Lương Phùng Hao, Sát: Tỵ cung,
Ất là khó tránh khỏi vòng đau thương
Cung Tỵ, Hợi đứng cùng Thiên mã
Chí đổi thay ấy gã phiêu linh.
Còn như Nữ mệnh cho rành
Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu.

Hay Ta cũng có bài luận khác sau:

Triệt Tuần đóng ở Điền cung
Tư Cơ cha mẹ không truyền đến cho
Phá Quân sao ấy tán tà
Lâm trạch bán hết lưu lai tổ điề
Tang Môn ngộ Hỏa xấu sa
Chiếu soi phương nào chốn ấy hoả tai
Ân quang gặp Đào Hồng điền Trạch
Ấy cô dì lưu lại ruộng nương
Long Trì Địa Kiếp đồng hương
Giếng bồi ao lấp ở bên nhà này
Cơ Lương tương hội Tuất Thìn
Mộc làm tổ nghiệp đến hồi lai sinh
Khốc Hư Tang hội chẳng lành
Tổn người hại của chẳng yên được nào.

Sao Thiên Lương có hóa khí là Ấm tinh vì vậy khi tọa tại cung Điền Trạch ắt là người sẽ được kế thừa tổ nghiệp mà cha ông để lại, vì vậy mà sẽ rất lành nếu gặp được các sao như Thiên Vu, Hóa Lộc hay Hóa Tồn thì mệnh chủ sẽ càng có tổ nghiệp lớn.

Sao Thiên Lương là sao chủ thọ, chủ quý, là một tinh diệu thanh cao trong Tử Vi Đẩu Số, có đủ nhất lực lượng của phùng hung hóa cát, ngộ nạn trình tường.

Chủ mệnh là  người thanh tú ôn hòa, có thân hình ưa nhìn tương đối bình thường, là người có tính tình lỗi lạc, giỏi về binh pháp. Là trường thọ tinh, giải ách tinh, lão nhân tinh, chủ tinh của cung Phụ Mẫu, nằm ở cung Phụ Mẫu thì sẽ là đắc vị..

Mệnh chủ thường cùng người già sống chung, nhà ở là nhà cũ mà tổ tiên sống, là nhà lớn hoặc tứ hợp viện, là đất sườn dốc, đất hơi cao. Nơi xuất sinh phụ cận có lầu cao, bệnh viện, cơ cấu phúc lợi, chùa miếu, giáo đường.

Sao Thiên Lương miếu vượng thủ cung Điền Trạch, Mệnh chủ tổ nghiệp phong phú, sống ở nhà tổ, cũng có thể tự mua bất động sản. Gặp sao Lộc Tồn hoặc gia hội cát tinh, hoàn cảnh gia trạch tốt, bất động sản phong phú.Sao Thiên Lương rất hợp với Ân Quang, Thiên Quý, Khoa, Quyền, Lộc, Thiên Đồng, Thái Dương, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Lưu Văn Tinh.

Sao Thiên Lương lạc hãm thủ cung Điền Trạch, Mệnh chủ tài sản tổ tiên không nhiều nhưng còn là có thể thừa kế, tự mua khá khó. Thấy sao Lộc Tồn hoặc gia hội cát tinh, có thể tụ tài tự mua sản nghiệp; gia hội sát tinh, không có tổ nghiệp, khó tụ tài, nhà ở không yên, nhiều thị phi tranh chấp, thường chuyển chỗ; gặp sao Địa Không, sao Địa Kiếp, chủ trôi dạt.Nếu sao Thái Dương trong cung đối lạc hãm, còn gặp sát tinh, chủ tại bên trong cơ cấu bị người gạt bỏ, người có Thái Dương Hóa Kị càng dẫn thị phi oán hận.

Sao Thiên Lương khi có sao Thiên Cơ đồng bộ tại cung Điền Trạch thì sẽ xảy ra khá nhiều biến động trong cuộc sống của chủ mệnh, bởi sao Thiên Cơ mang tính chất là biến động nên vì thế mà khi cùng đồng bộ thì sẽ rất bất lợi cho chủ mệnh. Dù chủ mệnh có được thừa kế tổ nghiệp của ông cha từ trước thì cũng sẽ gặp biến động của sao Thiên Cơ mà sản nghiệp sẽ xảy ra nhiều biến động, nơi ăn chỗ ở cũng thường không được ổn định, không thể giữ gìn, tổ nghiệp cũng vì thế mà dần bại sản.

Nhưng nếu sao Thiên Lương mà có thêm được sao Lộc Tồn Hóa Lộc thì việc kinh doanh bất động sản có thể tự làm chủ. Lưu niên khi thiên cơ và Thiên Lương đồng bộ tại Điền Trạch thì sẽ cát hóa.

Khi sao Thiên Lương gặp Hóa Lộc chủ về thích làm việc thiện, việc tốt, giúp người cứu đời. Đây là kiểu người từ bi, tử tế, tốt bụng, càng làm nhiều việc tốt, việc thiện thì càng kiếm được nhiều tiền và càng được hưởng nhiều phúc đức.

Nếu sao Thiên Lương mà gặp Ân Quang, Thiên Quý thì dễ trở thành thầy giáo giỏi, có tiếng tăm.Thiên Lương gặp Thiên Khôi, Thiên Việt là người thanh cao, học vấn cao, thi cử đỗ đạt khoa bảng. Trường hợp hội thêm Tả Phù, Hữu Bật thì dễ trở thành thầy giáo giỏi, có nhiều học trò ưu tú.

Sao Thiên Lương tọa thủ cung Điền Trạch, khi gặp sao Thiên Vu, thì có di sản thừa kế. Gặp thêm các sao phụ tá đồng hội, thì tự có sản nghiệp thịnh vượng. Gia hội sát tinh, tài sản thông thường, tự mua tài sản dễ có phong ba thị phi.

Sao Thiên Lương tọa thủ cung Điền Trạch, nếu cùng sao Thiên Mã hoặc Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ trôi dạt, phá tổ nghiệp, thường chuyển nhà. Gia hội sát tinh, nhà ở không yên, tại trong đơn vị cũng nhiều thị phi, bị người gạt bỏ. Gia hội cát tinh, mới được an yên, được người tôn trọng.

Nếu cung đối sao Thái Dương lạc hãm, còn gặp sát tinh, mệnh chủ tại trong đơn vị bị người gạt bỏ, nếu người Thái Dương Hóa Kị càng là thị phi tranh chấp không ngừng, mua tài sản trước khó sau dễ.

Sao Thiên Lương tọa thủ cung Điền Trạch, phùng Hóa Lộc, sống ở nhà tổ tiên, tổ nghiệp phong phú, trong nhà thành viên chung sống vui vẻ, nhưng nhân duyên kém; miếu vượng được phong thủy bảo địa tốt, nhà ở  cao cấp, nhiều phúc ấm; hãm địa thì phúc ấm hơi kém, còn là có thể tụ tạo mua bất động sản.

Sao Thiên Lương Hóa Quyền thủ cung Điền Trạch, mệnh chủ trong nhà thích nắm quyền, có tổ nghiệp, cũng có thể tụ tài mua bất động sản, bên trong phòng ốc có thờ thần, phật đường.

Sao Thiên Lương Hóa Khoa thủ cung Điền Trạch, thì Mệnh chủ có thể thừa kế tổ tiên và tụ tài, vãn niên đời sống an nhàn, an cư lạc nghiệp, tích thiện, tín ngưỡng tôn giáo.

Sao Thiên Lương mà gặp Văn Xương, Văn Khúc tại cung Điền Trạch thì là người ôn hòa, khoan dung, nhã nhặn, đa tài, làm nên việc lớn, công danh rạng ngời. Trường hợp gặp thêm Thái Dương, Hóa Lộc thì tạo thành cách cục Dương Lương Xương Lộc – cách cục rất quý trong tử vi, tốt về mọi mặt.

Sao Thiên Lương cung Điền Trạch hội Tứ sát, thì chủ mệnh tại nguyên cục chủ sở hữu nhà đất nhiều phân tranh,cùng giữa quê nhà cũng nhiều thị phi.

Sao Thiên Lương khi gặp Địa Không, Địa Kiếp thì mệnh chủ về phóng đãng, hoang dâm, chơi bời.

Còn khi sao Thiên Lương gặp Linh Tinh, Hỏa Tinh chủ về hay bị đau đầu, có duyên với con đường tâm linh, tu tập và dễ mắc các bệnh về thần kinh như hoang tưởng…

Thiên Lương hãm địa đồng cung với Thiên Mã thuộc về những người thiếu sự bền bỉ, thiếu sự kiên nhẫn và thiếu sự ổn định, hay phải di chuyển, nay đây mai đó.

Sao Thiên Lương Thiên Mã đồng độ tại cung Điền Trạch, cũng chủ về trôi dạt bất định. Có điều, nếu được Lộc Tồn hội chiếu, thì chủ về rời xa quê hương mà yên thân.

 Khi sao Thiên Lương ở các cung Tị, Hợi, hoặc Thân, tại cung Điền Trạch thì chủ mệnh đều không nên có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ. Nếu không sẽ chủ về cuộc đời phiêu bạt, không có nơi ở cố định.

Các hạn gặp sao Thiên Lương

Nếu sao Thiên Lương hãm địa thì đương số dễ gặp vấn đề về sức khỏe, tài chính. Nếu Thiên Lương thủ cung Tỵ, Hợi thì chủ về có sự thay đổi trong công việc.

Thiên Lương gặp sát tinh là cách cục xấu, chủ tọa có thể bị phá sản.

Hạn có Thiên Lương thì đương số quan tâm đến cúng bái nhiều hơn. Đại Vận đến Thiên Lương thì chủ tọa ra ngoài gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, tai qua nạn khỏi. Bên cạnh đó, đại vận này cũng chủ về học hành và làm việc thiện giúp đỡ người khác.

Giới tính: