Sao Vũ Khúc ở cung Tài Bạch

Vũ Khúc là sao chủ về tiền tài và hành động kiếm tiền, vì thế ắt sẽ có sự nghiệp trước rồi mới có tiền tài. Người có sao Vũ Khúc ở cung Tài bạch rất thích hợp với làm ăn kinh doanh, nhưng cũng có lúc hợp làm những công việc chuyên nghiệp. Do Vũ Khúc thuộc về hành động, cho nên giỏi kiếm tiền, có rất ít người sao này chịu yên phận làm việc hưởng lương. Những trường hợp "Vũ Khúc, Thiên Tướng" thủ cung tài bạch, cũng có ngoại lệ.

Sao Vũ Khúc là ngôi sao thuộc Âm Kim, là sao mạnh mẽ, cứng rắn, nhập cung mệnh thì thể hình thấp vừa, cơ bắp săn chắc, vạm vỡ. Mặt tròn trịa, tiếng nói uy lực, tính cương trực, lòng ngay thăng, khí lượng rộng rãi, khoan thứ, người sinh ở vùng Tây Bắc là hợp nhất, phú quý không bền.

Đặc tính sao Vũ Khúc 

Sao Vũ khúc cát hung tương bán, không phải cát cũng chẳng phải hung, phụ thuộc vào trạng thái miếu vượng.

Tài Tinh: Chủ về tài lộc.
Cô khắc, Vũ khúc: Chi tinh vi quả tú.
Miếu địa ở: Thìn Tuất Sửu Mùi.
Vượng địa ở: Dần Thân Tý Ngọ.
Đắc địa ở: Mão Dậu.
Hãm địa ở: Tỵ Hợi.

Sao Vũ Khúc ở cung Tài Bạch khi an tại các Cung Vị 

Vũ Khúc Ở Thìn, Tuất An Tại cung Tài Bạch  

Vũ Khúc khi ở Thìn, Tuất an tại Tài Bạch, gặp Khoa, Quyền, Lộc hoặc Xương, Khúc, Tả, Hữu thì đại phú, nếu như không gặp cát tinh tương trợ thì kiếm tiền trong loạn lạc,kiếm tiền phải tranh chấp mới kiếm được, cũng có thể đi lên từ tay trắng lập nghiệp, hội sát tinh thì có bao nhiêu tiền rồi cũng hết, hội chiếu với Hỏa, Linh, Văn Xương, Đà La ở Thìn, Tuất thì chủ tán gia bại sản, vì tiền đồng tiền mà thiệt mạng.

Vũ Khúc Ở Mão, Dậu An Tại cung Tài Bạch  

Vũ Khúc tại Tài Bạch ở hai cung Mão hoặc Dậu, làm nên từ hai bàn tay trắng, được cát hóa tay trắng làm nên đại nghiệp. Vũ Khúc chủ về hoạnh phát, nhưng cần phải gặp Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn và không nên có sát tinh đồng cung, mới đúng. Nếu có sát tinh, sẽ lục đục về tranh chấp, của cải, tiền bạc và không chủ về hoạnh phát, hoặc phát thì tiền bạc cũng dần dần tiêu tán. Gặp cát tinh, chủ về đầu mối đầu tư lớn, toàn bộ số vốn thường thường sẽ đầu tư hết vào trong tài sản của công ty, không chủ về tích cóp. Khi gặp sát tinh, sự nghiệp tuy phát triển lớn, nhưng tiền bạc lại bị tổn thất nặng nề. Khi gặp các sao sát, kị, hình, hoa tụ tập, sẽ chủ về thất bại, phá sản, vỡ nợ, sập tiệm. Trường hợp Vũ Khúc Hóa Kị xung hội Liêm Trinh Hóa Kỵ là rất ác liệt.

Vũ Khúc Ở Sửu, Mùi An Tại cung Tài Bạch  

Vũ Khúc ở Sửu, Mùi an Tài Bạch đồng cung với Hỏa Linh chủ về hoạnh phát, lại gặp Kình, Đà, Hóa Kỵ thì sẽ chủ về hoạnh phát, hoạnh phá.Khi gặp Quyền, Lộc, Tả, Hữu cũng chủ về phát tài. Kiếm tiền trước khó sau dễ, trước 30 tuổi tài vận lận đận, khó khăn hoặc nghèo khó, chỉ sau năm 30 tuổi sẽ có nhiều cơ hội thay đổi bản thân phát tài.

Vũ Khúc Ở Tỵ, Hợi An Tại cung Tài Bạch

Vũ Khúc ở Tỵ, Hợi an Tài Bạch, là người lãng phí tiền bạc, tiêu tiền bừa bãi không có mục đích. Đà La, Hóa Kỵ, Không, Kiếp, Hỏa, Linh đồng cung hay hội chiếu thì cũng  có nguồn thu nhập ổn, được cái chi tiêu tiết kiệm hoặc vào công việc, đến được tay thì cũng có chút vốn. Nếu gặp cát tinh thì trước nghèo khó  sau dư giả, cũng có thể phát tài, nhưng tiền bạc lên xuống thay đổi thất thường.

Vũ Khúc Ở Tý, Ngọ An Tại cung Tài Bạch

Vũ Khúc an tại  hai cung Tý  hoặc Ngọ, khơi dậy thêm sắc thái giao tế thù tạc của Vũ Khúc, là thương nhân khéo biết nắm bắt thời cơ. Nếu thành cách Tài ấm giáp ấn, thường thường nhờ đó mà nhiều tài vận may. Cho nên cách cục này kinh doanh làm ăn dễ trở thành giàu có. Trừ khi Trường hợp gặp Hình kỵ, giáp ấn, hoặc Vũ Khúc Hóa Kỵ, sẽ chủ về vì thù hận vô vị mà dẫn đến phá sản, có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp sẽ chủ về thị phi kiện tụng, người này kiếm tiền trong sự mâu thuẫn của mọi người.

Vũ Khúc khi thủ cung tài bạch rất ưa Vũ Khúc Hóa Lộc, nhờ giao tế thù tạc mà kiếm được tiền bạc, có thể thành phú cục. Trường hợp có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì khó tích lũy tiền, khi mà gặp gặp thêm các sao sát, hình, thì chỉ có thị phi, kiện tụng, tuy bề ngoài vẻ vang, nhưng thực ra bên trong trống rỗng.

Vũ Khúc Ở Dần, Thân An Tại cung Tài Bạch

Vũ Khúc ở Tài Bạch đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, có năng khiếu giỏi về quản lý tài chính. Trong các trường hợp, Vũ Khúc Hóa Khoa là tốt nhất, lúc đó sẽ hội Liêm Trinh Hóa Lộc và Phá Quân Hóa Quyền, nếu không có các sao sát, kị, không, kiếp, có thể đổi đời nhưng khó vẫn khó để trở thành giàu có.

Sao Vũ Khúc Ở Cung Tài Bạch Hội Hợp Cùng Tinh Diệu Khác

Sao Vũ Khúc thích cùng với Lục Cát Tinh đồng bộ, như vậy có thể tăng thêm lực lượng, cũng thích hội hợp với Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa cũng được tăng ánh sáng phần nào. Nếu Vũ Khúc cùng với Hỏa Tinh, Hóa Kỵ, Hay sao Cô Thần, Quả Tú thì nó mang tính chất biến đổi rất lớn và phải dùng cách khác để luận đoán.

Vũ Khúc cũng thích sao Tử Vi hội chiếu hay là sao Thiên Tướng như vậy chủ mệnh sẽ có tài nguyên sung túc.

Sao Vũ Khúc Lại không thích sao Phá Quân hội chiếu, tuy hội cát diệu, cũng chủ tài đến và đi, cuộc sống gặp nhiều sóng gió nhấp nhô, nhưng đến cuối thì vẫn có được thành tựu nhưng nếu hung tinh ác diệu đều hội hợp thì cũng không có hy vọng gì.

 Vũ Khúc Hóa Lộc, hoặc cùng sao Lộc Tồn đồng độ, không kiến Sát Kị Hình, tất có thể thành cự phú, kỳ hạn khắc ứng, đa phần tại đại vận tài tinh điệp lộc.

Nhưng nguyên cục sao Vũ Khúc nếu đồng thời gặp Văn Khúc Hóa Kỵ, thì nhiều tổn thất. Sao Vũ Khúc là sao của kim thuộc, nên cũng phù hợp tham gia chức nghiệp cùng kim thuộc liên quan, như phẫu thuật, khoa phụ sản, nha khoa, công trình cơ giới v.v.

Tiền tệ cổ đại cũng là kim thuộc, như ngân lượng, đồng tiền các loại; nên khi Vũ Khúc Hóa Lộc, Vũ Khúc Hóa Quyền, Vũ Khúc Hóa Khoa, cũng là tham gia tài chính kinh tế, biểu trưng của xí nghiệp tài chính.

Giới tính: