Sao Thiên Tướng ở cung Điền Trạch

Sao Thiên Tướng ở cung Điền Trạch là người có thân hình đầy đặn, vóc dáng cao vừa phải, có làn da trắng, dáng mặt thì uy nghi, tính cách hiền hòa đôn hậu. Thích thưởng thức cái đẹp, có cái số được hưởng vinh quang phú quý. Nếu gặp được cát tinh thì sẽ rất hoàn mỹ.

Sao Thiên Tướng thuộc 14 chính tinh, trong thuyết ngũ hành thuộc dương thủy, ở trên trời thuộc chòm sao Nam Đẩu Tinh, có hóa là Ấn tinh (sao ấn) cả Quyền Tinh Và Dũng Tinh, chủ về quan lộc và phúc thiện. Bản thân ấn có thể thiện mà cũng có thể ác. Thiện hay Ác là do người cầm ấn đi theo về bên nào. Ví như cái ấn trên pháp đường, có thể khiến cho người ta thăng quan phát tài, cốt nhục đoàn tụ, mà cũng có thể khiến cho người ta phải chịu hình phạt, gia phá nhà tan. Thiện ác khác nhau là do người cầm ấn dùng nó mà phân biệt.

Nói về sao Thiên tướng, ý nghĩa của sao Thiên tướng đúng là ý tứ "tương trợ", là địa vị tể tướng hoặc quân sư. Nghĩa vụ duy nhất của một vị tể tướng hoặc quân sư, là trung thành với chủ nhân, vì chủ nhân của mình mà tham mưu, lấy sự lợi hại của chủ nhân để tính toán mưu sự. Cho nên, chủ nhân thiện thì giúp cho chủ nhân làm thiện, chủ nhân ác thì giúp cho chủ nhân làm ác.

Do đó, tác phong của sao Thiên tướng là gặp tốt đẹp thì càng thêm tốt đẹp, gặp hung ác thì càng hung ác. Nó ở trong mệnh bàn 12 cung thì đều là phúc, bên cạnh đó Thiên Tướng có thể hóa giải được khí tù tinh của ngôi sao Liêm Trinh. Nếu hội được cả Tử Vi, Tả Hữu, Xương Khúc thì là một các cục tốt đẹp cả Tài và Quan.

Đặc tính của sao Thiên Tướng 

Phương Vị: Nam Đẩu Tinh
Tính: Dương Hành: Thủ
Loại: Quyền Tinh.
Đặc Tính: Quan lộc, phúc thiện, uy nghi, đẹp đẽ.
Tên thường gọi: Tướng
Miếu địa ở các cung Dần, Thân.
Vượng địa ở các cung Thìn, Tuất, Tý, Ngọ.
Đắc địa ở các cung Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi.
Hãm địa ở các cung Mão, Dậu.

Luận Giải Sao Thiên Tướng Cung Điền Trạch

Thiên Tướng miếu: Dần Thân
Vượng thì Tí Ngọ, Tuất, Thìn cung
Đắc địa : Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi vị
Hãm thì Mão, Dậu khá tường phân.
Thiên Tướng dương Thủy kể đi
Miếu địa tướng mạo uy nghi thanh nhàn
Tính thời chẳng chịu nói càn
Lòng thời nhiệm nhặt mọi đàng ung dung
Thìn Tuất Tướng ngộ Thiên Không
Cát tinh gia hội, uy trong quyền ngoài
Miếu cung tài cán hơn người
Hãm cung thờ phụng sửa nơi làm thầy
Tướng miếu Không vong án ngữ
...........................thân nay khó toàn:
Hoặc bị súng đạn đao gươm,
Tứ chi đầu mặt tật thương đó mà.
Cung Quan, Tướng đóng xem qua,
Nếu gặp Tuần Triệt khó mà rạng danh,
Thìn Tuất Tướng đóng cũng xinh
Ấy là quí hiển đua tranh với người
Tí Ngọ, Liêm Tướng cùng ngồi
Giáp Kình Dương ắt ngục tai đợi ngày
Nữ lưu Tướng địa rất hay
Hiền phu, quí tử tháng ngày thảnh thơi
Tướng Hồng số gái yên vui,
Chồng sang kết nguyện phúc thôi dồi dào
Nếu gặp Khúc, Cái, Mộc, Đào
Vẫn là phúc trọng, tính âu đa tình.

Chủ mệnh cũng là người rất lịch sự, có cách ứng xử khéo léo, rất chăm chỉ và cẩn thận trong công việc, chủ mệnh cũng rất cầu việc chu toàn trong cả suy nghĩ lẫn cách làm việc. Năng lực làm việc trao đổi rất tốt. Tuy nhiên bản thân chủ mệnh lại không có ý chí kiên định với một việc nào đó, thích nắm quyền lợi nhưng lại sợ chịu trách nghiệm.

Sao Thiên Tướng khi tọa cung Điền Trạch nếu có Tam kỳ hội chiếu hay là sao Lộc Tồn cùng đồng cung thì chủ mệnh có sản nghiệp phong phú.

Nhưng khi sao Thiên Tướng tọa cung Điền Trạch mà gặp sao Thiên Khôi, Thiên Việt hay có thêm Các sao Phong Cáo và Thai Phụ tinh diệu hội chiếu thì chủ mệnh là người có xuất thân từ gia thế khủng, người trong gia đình đều là quý nhân, có tầm ảnh hưởng, gia trạch cũng không hề tầm thường

Sao Thiên Tướng miếu vượng (ở cung Tý Sửu Dần Thân) chủ có tổ nghiệp, càng được chúng cát tinh thủ chiếu có thể kế thừa, đều có thể ở tuổi trẻ mua được tài sản.

Sao Thiên Tướng hãm địa, tổ nghiệp ít hoặc không, tự mua cũng khó, bình nhàn đắc địa thì trung vãn niên có thể tự mua, người này cả đời ở nhà cũ, nhưng khá hòa hòa khí phái, nơi ở kề sát cơ cấu có tính phục vụ, có thương trường, ao, ngã ba đường. Không Kiếp, Đại Hao thủ chiếu, gia sản phá bại.

Sao Thiên Tướng tọa cung Điền Trạch, sao Vũ Khúc, sao Phá Quân củng chiếu, tổ nghiệp gia sản dần lụi bại.

Gia hội sao Hóa Kỵ, gia trạch không an yên, nhiều bệnh, nhiều khó khăn, khẩu thiệt tranh chấp. Tứ sát tinh thủ chiếu, gia sản phá sạch hoặc vì sản nghiệp mà dẫn đến tai họa, kiện tụng, tranh chấp, thị phi.

Sao Thiên Tướng tọa cung Điền Trạch, phùng Tài Ấm giáp, tổ ấm phong phú, tài sản nhiều. Phùng Hình Kỵ giáp, thì không có tổ nghiệp, có cũng phá bại, còn chủ bị hàng xóm quấy rối, hoặc cơ cấu phục vụ không yên, áp lực lớn.

Sao Thiên Tướng thích Xương Khúc giáp, Long Phượng giáp, Phụ Bật giáp, thì nhà ở hoa lệ. Nếu có sát tinh đồng cung, thì chỉ chủ bề ngoài đẹp đẽ.

Sao Thiên Tướng là Lộc Quyền Khoa giáp, Khôi Việt giáp, đều chủ nhà ở cận quý, cũng chủ điền trạch phát khoa danh. Thấy Lộc mới có thể tự mua, gia hội cát tinh thì sản nghiệp thịnh vượng. Gia hội sát tinh, quyền tài sản cùng văn thư khế ước dễ có sự việc phiền phức.

Sao Thiên Tướng tại cung Điền Trạch, tính chất bình bình, lấy đắc Lộc là đẹp, không luận Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn đều cát lợi, có thể mua bất động sản, càng có tam cát hóa cùng cát tinh chủ sản nghiệp phong phú, sao Thiên Vu đồng cung, có thể được kế thừa tổ nghiệp.

Sao Thiên Tướng không thích sao Địa Không, sao Địa Kiếp và sao Đại Hao, có tổ nghiệp cũng khó giữ, tự mua cũng cảm thấy khó khăn, càng gặp các sao sát kị, chủ gia sản phá hao.

Bất lợi nhất là sao Thiên Tướng tại cung Tỵ Hợi, Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, liền là không gặp sao Địa Không, sao Địa Kiếp, sao Đại Hao, cũng chủ gia sản tổ nghiệp dần lụi bại.Thiên Tướng ưa tụ hội với Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về có nhiều sản nghiệp. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị sẽ chủ về sản nghiệp khuynh bại. Liêm Trinh Hóa Lộc, ắt sẽ mua thêm nhà cửa đất đai, hoặc gia trạch có hy khánh (chuyện mừng); nếu Hóa Kỵ, chủ về gia trạch có chuyện đau buồn, rơi lệ.Vũ Khúc Hóa Khoa đồng độ với Thiên Tướng, được Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền vây chiếu hay hội hợp, chủ về tự tạo dựng rất nhiều sản nghiệp; rất thích hợp làm việc trong cơ cấu tài chính, cũng thích hợp kinh doanh nhà cửa đất đai.

Sao Thiên Tướng hội sao Hóa Kỵ, càng là sao Hóa Kỵ và sao Thiên Lương hoặc sao Kình Dương giáp cung, thành Hình Kị Giáp Ấn cách, có các loại khắc ứng không tốt khác nhau, nhìn tính chất của tạp diệu đồng cung mà định.

Sao Thiên Tướng là hung diệu giáp, hoặc cùng hung sát đồng hội, cũng chủ bị cơ cấu chủ quản cản trở, hoặc cơ cấu phục vụ không yên, có áp lực.

Tính chất bất lợi của sao Thiên Tướng hội Tứ sát tinh, có thể phân rõ như sau: sao Kình Dương đồng cung chủ thị phi, càng có sao Hóa Kỵ, sao Thiên Hình các loại, chủ kiện tụng; Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung chủ tranh chấp; sao Đà La đồng cung chủ tai họa, là tai họa thế nào, phải xem tính chất tạp diệu.

Giới tính: